GENERATIONS

MØDER 


I vores generationsmøder undersøger vi det særlige fællesskab, der opstår når børn og ældre mødes. Vores kunstneriske fokus er erindringen og den personlige fortælling iscenesat i et organisk samspil med publikum, hvor vi skaber både taktile og levende portrætter af historiske perioder.


Projekterne skræddersys efter behov, men vil som udgangspunkt forløbe over otte gange.


Som barn sov jeg i en komodeskuffe. Vi dykker ned i ældre mennskers fortællinger, hvad har de med sig, og hvad kan deres historier sige os mennesker i dag? Vi sætter lup på deltagernes styrker og forcer og med dem for øje, skaber vi et smukt billede af livet, som det så ud før i tiden, fortalt og udført af deltagerne selv. Forestillingen kan tage udgangpunkt i erindringer fra barndommen og være målrettet børn eller være rettet et mere modent publikum som en kunstnerisk undersøgelse af aldersom og livet før og nu.

 

Børn og ældre knytter bånd. Med udgangspunkt i objekter og andre saselige elementer leder vi samtalen ind på fx leg, skole og højtider gennem skiftende tider. Vi udveksler erfaringer - de ældre deltagere lærer børnene at danse vals, og børnene lærer de ældre at kaste håndtegn og lave hiphop-moves. Gennem leg, fortælling, sang, rim og remser sætter vi vores individuelle og kollektive erindring i spil og skaber rum for samhørighed på tværs af generationer.


Foto: Maia Victor-Dose

  ”Rørende, vedkommende og relevant for alle – ikke mindst de indskolingsbørn som jeg så forestillingen sammen med og som sad bomstille i over en time og lyttede til de gamles livshistorier. STOR tak og respekt fra Odsherred Teater og ældresektoren i Odsherred Kommune”


  Simon Vagn Jensen, leder af Odsherred Teater

  “Tusind tak for et fantastisk forløb – for børn, ældre, personale og pårørende. Fortællingerne har gjort stort indtryk på os, og jeg ser pludselig beboerne med helt nye øjne. Inspireret af projektet har jeg hver torsdag stået for erindringsarrangementet ”Her er min historie”

   

  Ellen Hørby, aktivitetsmedarbejder på Rosenborgcentret og ansvarlig for generationsmøde

  “Jeg har simpelthen så mange rosende ord om Erindringsfabrikkens
  forestilling og evne til at bringe de ældres ressourcer og livshistorier i spil.
  Jeg ville ønske alle medarbejdere på ældreområdet havde oplevet forestillingen.”

   

  Dorthe Pedersen, tidl. konsulent i sundhed- og omsorgsforvaltningen, København